Interwencja EBR

Bardzo słabnące EURO względem waluty względem franka szwajcarskiego i biuro rachunkowe ursynów pogorszenie nastrojów na rynkach Unii Europejskiej, zmusiło instytucje europejskie do działań. Zaskakująca dla rynków finansowych okazała się decyzja Europejskiego Banku Rozwoju, który zamierza skupić obligacje za około sześćdziesiąt miliardów dolarów. Ma to się przyczynić do ożywienia popytu wewnętrznego i zahamowania deflacji. Zbyt niska inflacja może być przyczyną rosnącego bezrobocia.

Zmiany w OC pojazdów

Niedługo będzie łatwiej naprawić samochód po stłuczce z biuro rachunkowe ursynów cudzej winy. W kwietniu ma zacząć działać tak zwany system bezpośredniej likwidacji szkód (BLS). Jest to usługa ubezpieczeniowa zaszyta w polisach OC. Będzie można zgłosić szkodę w towarzystwie komunikacyjnym, w którym ma się swoje ubezpieczenie OC. Zakład ten będzie musiał wypłacić odszkodowanie i je naprawić, a potem sam będzie musiał się zwrócić do ubezpieczyciela sprawcy zwrot wydatków.

Polska dostaje rykoszetem

Wojna cenowa między Arabią Saudyjską, a biuro rachunkowe ursynów Stanami Zjednoczonymi dotycząca cen ropy, odbija się rykoszetem na Polsce. Otóż niskie ceny paliw płynnych na rynkach, powodują też spadek cen węgla. Sytuacja w polskich kopalniach w ostatnim czasie znacznie się pogorszyła. Miały miejsce protesty przeciw zamykaniu kopalń. Rząd ugiął się pod żądaniami górników. Niestety nie jest to dobra wiadomość dla przeciętnego polskiego podatnika, ponieważ oznacza, że będzie on musiał dopłacać do górnictwa.

Frank mocny

W biuro rachunkowe ursynów zeszłym tygodniu osoby mające kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim przeżyli szok. Po ogłoszeniu przez tamtejszy bank centralny, że przestaje interweniować na rynku walut, kursy pozostałych w stosunku do franka bardzo skoczyły. Złotówka z poziomu około trzech złotych za franka poszybowała prawie do pięciu złotych. Obecnie frank kosztuje niewiele poniżej 4,3 złotych. Wielu polityków już ma pomysły, jak pomóc kredytowiczom, a pozostali zastanawiają się, dlaczego mają do nich dopłacać.

Zasady zwrotu VAT wspólnikom

W przypadku byłych wspólników zwrotu różnicy podatku dokonuje się na biuro rachunkowe ursynów podstawie złożonej deklaracji podatkowej wraz z załączoną do tej deklaracji umową spółki; wykazem rachunków bankowych byłych wspólników wraz z numerem konta, na które ma być dokonany zwrot różnicy podatku. art. 14 pkt. 9b

Zwrot VAT

Osobom fizycznym oraz osobom, które biuro rachunkowe ursynów były wspólnikami spółek, w dniu kiedy zostały rozwiązane, przysługuje prawo zwrotu różnicy podatku wykazanego w deklaracji podatkowej za okres, w którym odpowiednio te osoby lub spółki były podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.

Zwolnienie od podatku towarów ze spisu natury

Dostawa towarów dokonywana przez biuro rachunkowe ursynów byłych wspólników spółek, oraz przez osoby fizyczne, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury, podlega zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesięcy od dnia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, pod warunkiem rozliczenia podatku od towarów objętych spisem z natury.

Spis z natury towarów

W przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej lub biuro rachunkowe ursynów nie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przez dziesięć miesięcy, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „spisem z natury”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i biuro rachunkowe ursynów o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu