Teren budowlany w ustawie VAT

Tereny budowlane są to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z biuro rachunkowe ursynów miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli w danym miejscu taki plan nie obowiązuje, to terami budowlanymi nazywamy również te grunty, dla których została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.