Właściwość Urzędu Skarbowego

Właściwym organem podatkowym jest biuro rachunkowe ursynów naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Innymi słowy podatek VAT płaci się ze względu na siedzibę firmy, a nie miejsce zamieszkania.
Jednak jeśli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla:

– osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres siedziby,
– osób fizycznych – ze względu na miejsce zamieszkania.