Zwolnienie z płacenia VAT

Opodatkowaniu podatkiem nie podlegają towary własnej produkcji i biuro rachunkowe ursynów towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, jeżeli podatnik był zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9.