Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Inne rodzaje świadczenia usług

Za odpłatne świadczenie usług uznajemy:
a) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż biuro rachunkowe warszawa działalność gospodarcza, w tym w szczególności do celów osobistych, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych,
b) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste i inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza.