Księga Przychodów i Rozchodów

Zakres usług wchodzących w skład obsługi księgowej przez Biuro Rachunkowe Wojciech Patrycy:

  1. Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów na podstawie dostarczonych przez Zlecającego dokumentów,
  2. Prowadzenie rejestrów na potrzeby podatku od towarów i usług,
  3. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych,
  4. Sporządzanie deklaracji VAT i obliczanie zobowiązania podatkowego w podatku VAT,
  5. Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy Właściciela,
  6. Obsługa ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji w imieniu Właściela.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów?

Księgę Przychodów i Rozchodów są zobowiązane prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, tzn. według skali progresywnej lub liniowo.

Dlaczego Księgę Przychodów i Rozchodów powinno prowadzić biuro rachunkowe?

Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów są profesjonalne biura rachunkowe posiadające do tego odpowiednie uprawnienia nadane przez Ministra Finansów. Korzystając z usług biura rachunkowego Wojciech Patrycy mają państwo pewność, że obsługą Państwa firmy zajmuje się księgowy z nadanymi przez Ministra Finansów uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.