Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Pierwsze zasiedlenie

Zgodnie z definicją ustawy o VAT za pierwsze zasiedlenie uważa się oddanie do użytkowania, w biuro rachunkowe ursynów wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu polegającemu na poniesieniu kosztów związanych z jej ulepszeniem w wysokości co najmniej 30% wartości początkowej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.