Ryczałt Ewidencjonowany

Kto może rozliczać się w formie Ryczałtu Ewidencjonowanego?

Taką formę opodatkowania mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki jawne oraz spółki cywilne osób fizycznych, jeśli w roku poprzednim osiągnęły one przychód z prowadzonej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości 150 tys. euro. Ponadto na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego mogą być opodatkowane przychody z tytułu dzierżawy, najmu, podnajmu uzyskiwane przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.

Jakie są wady Ryczałtu Ewidencjonowanego?

Podstawową wadą powyższego sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym jest brak możliwości zaliczenia ponoszonych przez przedsiębiorcę wydatków do kosztów uzyskania przychodów. W związku z powyższym nie możemy pomniejszyć podstawy opodatkowania o zakupy związane z działalnością firmy. W stawkę ryczałtu wkalkulowany jest już określony poziom kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę. Ponadto zdarza się, iż stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może przewyższać wysokość marży, jaką otrzymujemy za sprzedaż oferowanych przez nas towarów bądź usług. Dlatego też powszechnie stosowaną formą rozliczenia jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, która pozwala na wyliczenie podatku od faktycznie uzyskanego przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania.