Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Właściwość Urzędu Skarbowego

Właściwym organem podatkowym jest biuro rachunkowe ursynów naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Innymi słowy podatek VAT płaci się ze względu na siedzibę firmy, a nie miejsce zamieszkania.
Jednak jeśli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla:

– osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres siedziby,
– osób fizycznych – ze względu na miejsce zamieszkania.