Współpraca zdalna

Oferta skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą z terenu całego kraju. Proste zasady współpracy, dostarczanie dokumentów za pomocą naszego kuriera lub przesyłanie skanów dokumentów w formie elektronicznej na adres naszego biura rachunkowego. Jak można nawiązać współpracę? Najpierw ustalimy warunki współpracy, następnie przygotujemy umowę, którą prześlemy do Państwa w formie elektronicznej. W gestii Państwa pozostanie jedynie wydrukowanie jej w dwóch egzemplarzach i przesłanie na adres biura rachunkowego. Następnie odeślemy do Państwa jeden podpisany przez nas egzemplarz. Po podjęciu współpracy Państwa praca ograniczy się tylko do skompletowania i przesłania do nas dokumentów za dany miesiąc. Następnie po dokonaniu przez pracowników biura rachunkowego księgowań, zgodnie z przepisami prawa, wysyłamy do Państwa informację o należnych podatkach do zapłacenia. Ponadto zawsze na początku miesiąca wysyłamy informację o należnych składach ZUS do opłacenia. Serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy.