Biuro rachunkowe Białołęka Warszawa

biuro rachunkowe białołęka warszawaBiuro rachunkowe Białołęka Warszawa
ul. Połoniny 5
03-155 Warszawa
tel. 500 798 266
tel. (22) 243 87 35
info@patrycy.pl

Nasze biuro rachunkowe kieruje ofertę do przedsiębiorców, którzy chcą zająć się rozwijaniem swojej firmy, a księgowanie pozostawić profesjonalistom. Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie w zakresie księgowości pozwala nam na sprawną obsługę podmiotów gospodarczych w tym zakresie. Biuro rachunkowe Białołęka Warszawa preferuje elastyczne podejście w kontaktach z Klientami, co pozwala na miłą i bezkonfliktową współpracę.

Certyfikaty i ubezpieczenie – biuro rachunkowe Białołęka Warszawa

Współpracując z nami mogą się Państwo czuć bezpiecznie. Posiadamy Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów oraz ubezpieczenie OC od wykonywanej działalności zawarte u jednego z najbardziej renomowanych ubezpieczycieli.

Ile to kosztuje? – biuro rachunkowe Białołęka Warszawa

Ceny naszych usług są bardzo konkurencyjne, w szczególności w korelacji z jakością obsługi księgowej jaką Państwo otrzymują. Podstawowy zarys cen mogą Państwo znaleźć w zakładce cennik.

Formy współpracy – biuro rachunkowe Białołęka Warszawa

Jako biuro rachunkowe Białołęka Warszawa elastycznie podchodzące do współpracy z Klientami, jesteśmy otwarci na różne ich formy. Najbardziej obecnie popularną jest współpraca zdalna, gdzie przesyłają nam Państwo skany dokumentów na właściwy adres poczty elektronicznej. Z tej formy korzysta obecnie większość osób samozatrudnionych. Trudno jest jednak zaproponować tę formę przekazywania dokumentów restauracjom, sklepom i innym firmom z dużą ilością dokumentów. W tym przypadku proponujemy Państwu dwa rozwiązania: przesyłanie dokumentów kurierem lub odbiór osobisty dokumentów przez pracownika naszego biura rachunkowego Białołęka Warszawa z Państwa siedziby. Oczywiście ostatnia forma dotyczy przedsiębiorstw z Warszawy oraz najbliższych okolic.

Firmy spoza Warszawy – biuro rachunkowe Białołęka Warszawa

Biuro rachunkowe Białołęka Warszawa oferuje swoje usługi księgowe i kadrowe przedsiębiorstwom z całej Polski. Dokumenty do biura księgowego można przesyłać skanem lub kurierem. Obecnie w dobie informatyzacji i dążenia do innowacyjności, nie jest już problemem obsługa przedsiębiorstw z rynku innego, niż lokalny. Jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość obsługi, konkurencyjną względem innych biur rachunkowych z innych regionów Polski. Biuro rachunkowe Białołęka Warszawa zachęca do współpracy.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą? – biuro rachunkowe Białołęka Warszawa

Osoby fizyczne w odróżnieniu od spółek, rejestrują działalności gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Rejestr jest prowadzony przez właściwe ministerstwo do spraw gospodarki. Wnioski o założenie działalności gospodarczej składa się w dowolnym urzędzie dzielnicy lub gminy na terenie całego kraju, na formularzu CEIDG-1. Jest on jednocześnie zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego, GUS i ZUS. Należy podkreślić, że rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej jest wolna od opłat.

Obecnie funkcjonuje kilka możliwości złożenia wniosku CEIDG-1. Można wybierać pośród różnych metod. Najbardziej klasyczna wygląda w ten sposób, iż udajemy się do gminy z wypełnionymi dokumentami i składamy go osobiście poświadczając własnoręcznym podpisem. Drugim prostym sposobem jest wypełnienie i złożenie wniosku on-line. Musimy jednak w takim przypadku posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny. W praktyce tylko nieliczna grupa osób prywatnych je posiada. Można również przygotować wniosek on-line, wydrukować i przynieść go osobiście do urzędu, tylko już w celu podpisu i przekazania do CEIDG. Ostatni sposób wydaje się również niezbyt wygodny a mianowicie, można wysłać wypełniony formularz listem poleconym, jednak opatrzony potwierdzonym notarialnie podpisem.

Ważne informacje dotyczące CEIDG – biuro rachunkowe Białołęka Warszawa

 • Przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji. Zaświadczenie o wpisie można pobrać ze strony internetowej;
 • Rejestracja w CEIDG nic nie kosztuje;
 • Numerem identyfikacyjnym w CEIDG jest numer NIP;
 • Jeżeli osoba zakładająca jednoosobową działalność nie posiada lub nie pamięta swojego numeru NIP, to w formularzu musi zaznaczyć rubrykę „Nie posiadam numeru NIP;
 • Osoba której dotyczy wpis, składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż nie ma wobec niej orzeczonych zakazów;
 • We wniosku można określić późniejszy dzień rozpoczęcia działalności, niż dzień jego złożenia;
 • Dopuszcza się zawieszenie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy;
 • Data zawieszenie i wznowienia działalności, nie może być wcześniejsza, niż dzień złożenia wniosku;
 • Jeżeli osoba nie odwiesiła działalności w ciągu 24 miesięcy, to zostaje wykreślona z wpisu z urzędu;
 • Wniosek o zmianę, bądź wykreślenie można złożyć, w ciągu siedmiu dni od dnia zaistnienia danej przyczyny;
 • Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej nie może być późniejsza, niż data złożenia wniosku;
 • Zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w ZUS należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeżeli jedynym tytułem do ubezpieczeń przedsiębiorcy jest działalność gospodarcza, to powinien wypełnić wniosek ZUS ZUA;
 • Jeżeli przedsiębiorca chce być podatnikiem podatku VAT, to należy złożyć formularz VAT-R do odpowiedniego urzędu. Sama rejestracja jest wolna od opłat jednak, jeżeli przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o wydanie potwierdzenia z urzędu skarbowego, że jest zarejestrowany do VAT, to musi uiścić opłatę skarbową w wysokości 170 złotych;
 • Obowiązek posiadania konta firmowego dotyczy przedsiębiorców, którzy uczestniczą w transakcjach przekraczających 15000 EURO.

PIT, VAT, ZUS – biuro rachunkowe Białołęka Warszawa

 • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą rozliczają się z urzędami skarbowymi z należnych im podatków. Podatek dochodowy można płacić miesięcznie lub kwartalnie, a podatek VAT w pierwszym roku prowadzenia działalności należy uiszczać miesięcznie. Opłaty ZUS są uiszczane przez przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników, do 10 dnia następującego po miesiącu, którego dotyczy wpłata lub do 15 dnia jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników;
 • Podatek dochodowy i podatek VAT płaci się według właściwości miejsca zamieszkania.

Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej – biuro rachunkowe Białołęka Warszawa

Prawo podatkowe w Polsce jest skomplikowane i obejmuje szereg aktów prawnych. Przedsiębiorcy nie są w stanie samodzielnie prowadzić księgowości. Dlatego zlecają tę czynność profesjonalistom z biur rachunkowych.

W tym miejscu można przytoczyć choćby przykład możliwości opodatkowania osób zarejestrowanych w CEIDG. Otóż sam podatek dochodowy można opłacać na kilka sposobów. Najczęściej wybieranymi są obecnie Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałt Ewidencjonowany, ale niektóre formy działalności mogą się rozliczać również na podstawie Karty Podatkowej. W rozliczeniach podatkowych dokonywanych na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów można wybrać pomiędzy podatkiem opłacanym na zasadach ogólnych i podatku liniowym. W obu przypadkach można rozliczać się miesięcznie lub kwartalnie. Przy Ryczałcie Ewidencjonowanym nie ma kosztów i podatek płaci się od przychodu, a nie dochodu. Natomiast Karta Podatkowa jest zarezerwowana dla wąskiej grupy podmiotów. Generalnie wybór odpowiedniej formy opodatkowania i prawidłowych rozliczeń powinno się powierzyć księgowym z biura rachunkowego.

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej naszego biura rachunkowego. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz podjęcia współpracy.