Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Maksymalna wielkość odsetek karnych przy pożyczkach

Ministerstwo finansów zaproponowało, aby w projekcie zmian ustawy o nadzorze finansowym wpisać maksymalną stawkę karnych odsetek od niespłaconych na czas kredytów. Miałyby one wynosić maksymalnie sześciokrotną stawkę stopy lombardowej NBP. Może się okazać, że nowe przepisy doprowadzą do problemu z załatwieniem spraw w sposób polubowny. Dotyczy to przede wszystkim niskich pożyczek, których nie będą już chciały udzielać banki. Jak powiedział nam przedstawiciel biuro rachunkowe ursynów, sytuacja w praktyce będzie wyglądać w ten sposób, iż bank będzie mógł zadzwonić do dłużnika raz i raz wysłać list Pocztą Polską. Potem pozostanie już tylko droga sądowa.

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Ogólne zasady prowadzenia i współpracy biur rachunkowych

Nasza działalność jest prowadzone głównie przez biuro rachunkowe ursynów w największej dzielnicy Warszawy. Staramy się, aby nasze usługi były adekwatne do oczekiwań klientów. Przedsiębiorcy mają wysokie wymagania i chcieliby płacić bardzo małe pieniądze dla biuro rachunkowe ursynów. Należy pamiętać, że przy niskich opłatach, nie można się spodziewać takiej obsługi, jakby zatrudniło się głównego księgowego na pełen etat. Niestety wtedy koszty zatrudnienia takiej osoby są bardzo wysokie i dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się na obniżenie wydatków i przekazanie księgowości do biuro rachunkowe ursynów. Nasza firma stara się sprostać wymaganiom najbardziej wybrednych klientów mimo, że opłaty za usługi nie są duże. Dokładamy wszelkich starań, aby biuro rachunkowe ursynów świadczyło usługi na najwyższym poziomie. Nasza profesjonalna kadra, która posiada wieloletnie doświadczenie w księgowości każdą firmę traktuje indywidualnie z dobrym podejściem do przedsiębiorców. Dlatego też dobrym wyborem dla różnych działalności gospodarczych jest biuro rachunkowe ursynów.

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Jak założyć biuro?

Prowadzić biuro rachunkowe ursynów może tylko osoba, która posiada uprawnienia na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jest to działalność gospodarcza opierająca się na świadczeniu usług w zakresie:

 1. prowadzenia na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych
 2. sprawdzania stanu aktywów i pasywów drogą inwentaryzacji
 3. sporządzanie sprawozdań finansowych
 4. wycena pasywów i aktywów

Jakie powinny być relacje między biuro rachunkowe ursynów, a klientem? Odpowiedź jest dość prosta. Najczęściej przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wymagają wiele od swojego biuro rachunkowe ursynów. Najczęściej jest to nieadekwatne do kwot płaconych przez przedsiębiorców za usługi księgowe. Biuro rachunkowe ursynów stara się każdego Klienta traktować w sposób indywidualny, biorąc pod uwagę jego potrzeby.

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Odliczenie VAT od samochodów po 1 kwietnia 2014 r.

W dniu 1 kwietnia 2014 r. weszły w życie nowe zasady odliczania podatku od towarów i usług od samochodów znajdujących się na stanie firm biuro rachunkowe ursynów. Będzie teraz trzeba prowadzić szczegółową dokumentację, aby udowadniać, że pojazd nie jest używany do celów prywatnych przez przedsiębiorcę.

Zgodnie z nowymi regulacjami firma, która zakupiła nowy samochód lub wzięła go w leasing, będzie miała prawo pełnego odliczenia podatku VAT, jeżeli pojazd będzie przeznaczony tylko do użytku firmowego.

Wśród pojazdów, które będą mogły mieć pełne odliczenie podatku od towarów i usług należy wyróżnić np. koparki, dźwigi, karetki pogotowia, które konstrukcyjnie przeznaczone są do przewozu więcej, niż dziesięciu osób. Ponadto inne pojazdy, które posiadają jeden rząd siedzeń z trwałą przegrodą ładunkową oraz ciężarówki powyżej 3, 5 tony.

W nowych przepisach istnieje również możliwość pełnego odliczenia VAT od samochodów osobowych. Jest tu jednak znacznie więcej wymagań, niż przy wyżej wymienionych pojazdach. Przede wszystkich przedsiębiorcy, którzy będą chcieli zastosować pełne odliczenie, muszą od dnia 1 stycznia 2014 r., prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Z punktu widzenia dowodowego wskazane by było, zawrzeć w ewidencji przebiegu pojazdu, stan licznika samochodu, po każdym przejechanym odcinku. W ten sposób urząd skarbowy, będzie mógł skontrolować, czy rzeczywiście pojazd jest używany tylko do celów służbowych. Ponadto samochód osobowy powinien być zgłoszony do Urzędu Skarbowego w ciągu 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku, w którym zastosowano pełne odliczenie VAT.

Zgodnie z nowymi zasadami, można odliczyć 50% podatku od towarów i usług, od samochodów osobowych bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Oznacza to, że został zniesiony dotychczasowy limit wynoszący 6000 zł. W związku z powyższym będzie można odliczyć 50% VAT, nie tylko od zakupu, ale również od wydatków eksploatacyjnych, za wyjątkiem odliczeń za paliwo. Przy wydatkach poniesionych na benzynę do 1 lipca 2015 r. nadal nie będzie można odliczyć VAT. Dopiero po tej dacie przedsiębiorcy posiadający samochody osobowe, będą mogli odliczyć od kosztów paliwa 50 % podatku od towarów i usług. Prawidłowe odliczenia podatku zapewni Państwu.

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Pięćdziesiąt tysięcy złotych na ekodom

Od kilku miesięcy można otrzymać dofinansowanie do ekodomów biuro rachunkowe ursynów. Mogą z tego skorzystać indywidualni inwestorzy lub kupujący energooszczędny dom. Można liczyć na dofinansowanie od trzydziestu do pięćdziesięciu tysięcy złotych.

Z dofinansowania domów skorzystało niewielu inwestorów. Jest ich w skali kraju jedynie kilkuset. W przyszłości zainteresowanie ekodomami na rosnąć, a ich wartość w stosunku do domów energochłonnych będzie również wzrastać. Niestety dofinansowanie na budowę domów eko jest niewielkie i pokrywa jedynie wzrost kosztów budowy takiego domu w porównaniu z domami budowanymi w technologii tradycyjnej.

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Sprzedaż detaliczna

Biuro rachunkowe ursynów Sprzedaż detaliczna rok do roku wzrosła o 3,3%. Sprzedaż najbardziej wzrosła w kategorii obuwia i odzieży i w sprzedaży pojazdów samochodowych, prasy i książek. Spadek w sprzedaży detalicznej zanotowano w żywności, napojach i tytoniu. Gorzej sprzedawały się również paliwa.

Dobrymi wynikami mogą się pochwalić sprzedawcy w niewyspecjalizowanych sklepach oraz hurtownie. W tych działach sprzedaży odnotowano wzrosty ponad 8%.

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Dane o bezrobociu

W marciu 2014 r. odnotowano spadek bezrobocia rok do roku. Nadal jednak bez pracy pozostaje ponad dwa miliony osób biuro rachunkowe ursynów. Najniższa stopa bezrobocia występuje w Wielkopolsce, Mazowszu, Śląsku i Małopolsce. Najbardziej narażonymi na brak pracy są województwa: warmińsko – mazurskie, kujawsko – pomorskie, zachodniopomorskie i świętokrzyskie.

Bardzo martwi stopa bezrobocia wśród młodzieży. Już co czwarty absolwent wyższej uczelni, nie otrzymuje pracy po studiach. Jest to wynik kształcenia osób, bez praktyk i na kierunkach, po których nie ma pracy. Niestety nie zapowiada się, aby uczenie coś z tym zrobiły.

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Projekt zmian w rejestracji samochodów powypadkowych

Jeszcze w tym miesiącu Parlament Europejski ma przyjąć projekt zmian dotyczący rejestracji samochodów biuro rachunkowe ursynów w krajach Unii. Podstawowym zamysłem zmian jest wyeliminowanie niesprawnych samochodów we wszystkich krajach członkowskich. Według projektu wszystkie państwa Unii Europejskiej mają wzajemnie uznawać wydane przez zagraniczne organy dokumenty. W praktyce oznacza to, że zostaną obniżone koszty i ułatwione procedury rejestracji samochodów używanych z krajów unijnych w Polsce. Z drugiej strony samochody, które nie przeszły badania technicznego np. we Francji, nie będą mogły być zarejestrowane w Polsce. Podobna sytuacja dotyczy samochodów wyrejestrowanych w  innym kraju członkowskim np. ze względu na wypadek, w którym powstała szkoda całkowita i samochód uległ tzw. “kasacji”. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie powyższe zmiany miałyby wejść w życie.

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Wysokość składek ZUS 2014 rok

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne *

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą biuro rachunkowe ursynów , tj.:

 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych nie wymienionych w punkcie I,
 • twórcy i artyści,
 • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • osoby prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich  zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty
 • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Składki za styczeń – grudzień 2014 r.*

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
 716,99 zł 661,92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
270,40 zł 270,40 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
55,07 zł  55,07 zł

 

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
 160,78 zł 148,43 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
270,40 zł 270,40 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
0,00 zł  0,00 zł

Terminy rozliczania i opłacania składek