Księgi rachunkowe

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości istnieje szereg podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, są to na przykład:

  • spółki handlowe,
  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, jeżeli ich przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 1200000 euro,
  • jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego,
  • państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe,
  • oddziały i przedstawicielstwa zagraniczne.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest skomplikowane. Ich prowadzeniem zajmują się wykwalifikowania księgowi z Certyfikatem Księgowym wydanym przez Ministra Finansów, biura rachunkowe lub w większych firmach całe działy utworzone na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych. Duże przedsiębiorstwa zatrudniają w zespołach kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu księgowych, nad którymi nadzór sprawuje Główny Księgowy i dodatkowo Dyrektor Finansowy, który jest swego rodzaju pośrednikiem między działem księgowym, a zarządem firmy.

Z reguły jednak małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają obowiązek prowadzić księgi rachunkowe wybierają tak zwany outsourcing księgowy. Jest to przekazanie prowadzenia ksiąg rachunkowych firmie zewnętrznej, a więc księgowym z biura rachunkowego. Rozwiązanie takie ma istotne znaczenie w przypadku ograniczenia kosztów działalności firm. Przedsiębiorcy nie są zmuszeni organizować bardzo kosztownego działu księgowego, tylko przekazują prowadzenie pełniej księgowości firmie zewnętrznej, jaką jest biuro rachunkowe. Najczęściej usługi biura rachunkowego są od 2 do 5 razy tańsze, niż stworzenie działu księgowego wewnątrz firmy. W dobie szukania oszczędności w firmach, przy jednoczesnej możliwości zachowania fachowej obsługi z zakresu pełnej księgowości, należy to uznać za bardzo dobre i trafne rozwiązanie.

Należy podkreślić, iż prowadzone księgi rachunkowe mają przedstawiać rzeczywistą kondycję przedsiębiorstwa, co odróżnia w istotny sposób cel prowadzenia ksiąg na przykład u przedsiębiorców rozliczających się na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, której podstawowym celem jest ustalenie dochodu do opodatkowania.