Kategorie
Aktualności

Niższe składki dla mikrofirm

Niższe składki dla mikrofirm to nowa propozycja Ministerstwa Finansów, która ma szansę na realizację. Wiąże się to z niższymi składkami ZUS, co ma dać impuls gospodarce do wzrostów. Teoretycznie nowe składki obejmą osiemset tysięcy nowych firm. Jak mówi ekspert jednego z biuro rachunkowe Ursynów – nie wiadomo, jaki będzie wpływ niższych ZUSów na firmy. Można się jedynie domyślać, że więcej osób będzie je zakładało.

Kategorie
Aktualności

Biuro rachunkowe Ursynów 1

Donald Trump zapowiada, że przejrzy możliwość zniesienia sankcji ,  które zostały nałożone na Federację Rosyjską. Od czasu inwazji na Krym i wspieranie separatystów od Ukrainy, Rosja stoi z problemem nałożonych sankcji. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych wydaje się pobłażliwy dla tych działań. Wspieranie walki z terroryzmem w Syrii może spowodować zniesienie części sankcji nałożonych na Rosję. Boi się tego Ukraina, która domaga się ich zaostrzenia. Wygląda jednak na to , że biuro rachunkowe Ursynów nowy Prezydent Stanów Zjednoczonych ma inny pogląd na tę biurową sytuację.

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Zasady zwrotu VAT wspólnikom

W przypadku byłych wspólników zwrotu różnicy podatku dokonuje się na biuro rachunkowe ursynów podstawie złożonej deklaracji podatkowej wraz z załączoną do tej deklaracji umową spółki; wykazem rachunków bankowych byłych wspólników wraz z numerem konta, na które ma być dokonany zwrot różnicy podatku. art. 14 pkt. 9b

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Zwrot VAT

Osobom fizycznym oraz osobom, które biuro rachunkowe ursynów były wspólnikami spółek, w dniu kiedy zostały rozwiązane, przysługuje prawo zwrotu różnicy podatku wykazanego w deklaracji podatkowej za okres, w którym odpowiednio te osoby lub spółki były podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Zwolnienie od podatku towarów ze spisu natury

Dostawa towarów dokonywana przez biuro rachunkowe ursynów byłych wspólników spółek, oraz przez osoby fizyczne, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury, podlega zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesięcy od dnia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, pod warunkiem rozliczenia podatku od towarów objętych spisem z natury.

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Spis z natury towarów

W przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej lub biuro rachunkowe ursynów nie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przez dziesięć miesięcy, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „spisem z natury”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i biuro rachunkowe ursynów o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Opodatkowanie podatników którzy zawiesili działalność

Opodatkowaniu podlegają biuro rachunkowe ursynów również towary jeżeli podatnik, będący osobą fizyczną nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez dziesięć miesięcy. Nie dotyczy to podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Zwolnienie z płacenia VAT

Opodatkowaniu podatkiem nie podlegają towary własnej produkcji i biuro rachunkowe ursynów towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, jeżeli podatnik był zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9.

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Opodatkowaniem podatkiem VAT

Opodatkowaniu podatkiem podlegają biuro rachunkowe ursynów towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów jeżeli: rozwiązaniu uległa spółka cywilna lub handlowa; podatnik zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, który jest obowiązany do poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu działalności.

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Przemieszczenie towarów

Wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów nie jest przemieszczenie towarów przez biuro rachunkowe ursynów podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz jeżeli: towary są instalowane lub montowane, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju, jeżeli towary te są przemieszczane przez tego podatnika dokonującego ich dostawy lub na jego rzecz; sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju; towary są przemieszczane na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie części transportu pasażerów, jeżeli są przeznaczona przez tego podatnika lub na jego rzecz do sprzedaży na pokładach tych pojazdów; towary mają być przedmiotem czynności odpowiadającej eksportowi towarów dokonanej przez tego podatnika na terytorium państwa członkowskiego, z którego są przemieszczane na terytorium kraju; towary mają być czasowo używane na terytorium kraju w celu świadczenia usług przez tego podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu.